Қайтарылым себептері

Өкіл, төменде көрсетілген себептермен өнімдерді қайтара алады:

  • «Өнімнің ақауы» – ақау өнімнің қайтарылымы
  • «Клиенттің бас тартуы» – іске аспаған тауардың қайтарылымы. Мысалы, алған өнімнің реңкі, түсі каталогта көрсетілген өнімнен айрықша болса; өткен каталогтар бойынша қайта салынған тауарлар.
  • «Дұрыс салынбауы» - Өкілдің тапсырысына қателікпен салынған өнімнің қайтарылымы.
  • «Толық салынбауы» - Тапсырыстың шот-фактура құжатында көрсетілген, бірақ Өкіл алмаған тауар.